Nádrže na vodu

Vzhledem k rostoucím cenám všech energií a zdrojů se velmi dynamicky vyvíjí také zájem o tyto výrobky. Náklady na pořízení nádrže se totiž velmi rychle vracejí. Navíc se do budoucna se dá počítat se zvyšováním cen vody. Investice do podobného zařízení také výrazně snižuje ekologickou zátěž domácnosti. I toto kritérium je pro mnoho zákazníků velmi důležité.

Naše nádrže na vodu dělíme do dvou základních kategorií. O každé z nich si můžete přečíst více ve speciální sekci, věnující se této problematice.

Plastovou nádrž na vodu na přání můžeme dovybavit také čerpadlemfiltrační technologií nebo celým systémem pro využití vody. Čerpadel i filtračních technologií nabízíme velmi široukou paletu, od zahradních čerpadel za několik stokorun až po nerezová automatická tlaková čerpadla, která plně nahradí domácí vodárnu a jsou vhodná především pro využití vody v domácnosti i pro automatické závlahové systémy. Více informací na poptávku.

PLASTOVÉ NÁDRŽE NA UŽITKOVOU VODU

Svoje užití nacházejí především jako nádrže na dešťovou vodu (retenční nádrže). Používají se však také jako plastové akumulační nádrže za septik s pískovým filtrem nebo za čistírny odpadních vod. V neposlední řadě vyrábíme také požární nádrže, které na přáním osadíme sáním s připojením na hasící vůz.

Plastové nádrže na pitnou vodu

Jsou vyrobeny z chemicky čistého materiálu, který do vody neuvolňuje žádné škodlivé látky. Materiál je homologován a atestován pro použití v potravinářství. Nádrže z tohoto materiálu najdou svoje uplatnění také v chemickém průmyslu.

CZIN.eu