Pískové filtry

Pískový filtr (zemní filtr) slouží jako sekundární prvek k dočišťování odpadních vod, připojený za tříkomorový septik nebo čistírnu odpadních vod. Jeho použití je vhodné především v místech, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu čistění vody.

Pískový filtr (zemní filtr) tvoří nádrž vyrobená z PP desek, drenáž, filtrační náplň, rozdělovací a sběrné trubky. Z rozvodného potrubí vytéká přečištěná voda přes drenážní vrstvu a filtrační náplň, která se postupně obaluje vrstvou biomasy a ta přispívá k čištění odpadní vody. Na dně pískového filtru (zemního filtru) je umístěno sběrné potrubí, kterým přečištěná voda odtéká.

Usazení pískového filtru

Pískový filtr (zemní filtr) se instaluje pod úroveň terénu do připravené stavební jámy. Na dno jámy se připraví betonová deska o síle 10 – 15 cm. Do pískového filtru (zemního filtru) se po usazení napojí potrubí kanalizace. Obsypání pískového filtru (zemního filtru) pískem poté probíhá současně při plnění štěrkovou náplní. Současné plnění a zasypávání z obou stran zajišťuje stabilitu filtru a zabraňuje jeho deformaci vlivem rozdílných výšek náplně a obsypu. Po provedení obsypu pískového filtru (zemního filtru) se filtr zakryje geotextilií a zasype zeminou do potřebné výše.

Obsluha pískového filtru

Obsluha pískového filtru (zemního filtru) není náročná. Postačí pouze nahodile provádět vizuální kontrolu vyčištěné odpadní vody. Je-li kvalita čištění nedostatečná, doporučujeme výměnu náplně pískového filtru (zemního filtru) nebo vyvezení předřazeného septiku.

Rozměry a počet osob

 Typ pískového filtru  PF COOL mini   PF COOL 3   PF COOL 5   PF COOL 9 
 Počet trvale žijících osob  1-2  3  5  9
 Počet dočasně žijících osob   3  5  8  12
 Délka [mm]  1750  3200  4000  5000
 Šířka [mm]  1250  1000  1200  2000
 Výška [mm]  1200  1200  1200  1200
 Obejem [m3]  2,6  3,8  5,77  12
 Účinnost čištění  95-97%  95-97%  95-97%  95-97%
 Cena [bez DPH] 13.590 Kč 17.890 Kč 21.790 Kč 25.890 Kč

pro sestavení konkrétní nabídky včetně septiku vyplňte dotazový formulář nebo nám volejte / pište

VÝHODY

  • Vhodné pro přerušovaný provoz
  • Dlouhá životnost
  • Jednoduchá instalace
  • Bezúdržbový provoz a nulové provozní náklady
  • Mechanická a chemická odolnost
  • Účinnost čištění až 97%
  • Životnost náplně až 20 let (při dodržení správné velikosti septiku a filtru)
  • Akční slevy na celé sety se septikem nebo ČOV

Fotogalerie a technické nákresy

CZIN.eu