Čistírny odpadních vod

Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV) jsou elektrická zařízení, která čistí komunální odpadní vody izolovaných zdrojů znečištění. Těmi mohou být jak rodinné domky, penziony, menší obce nebo provozovny výrobních podniků. Méně se používají u chatek, ale i tam najdou své místo.

Čistírna (čistička) odpadních vod (ČOV) je usazena v plastové nádrži, která je rozdělena na tři segmenty, kde je usazena technologie. Systém čištění je tvořen rozvody vzduchu, provzdušňovacími elementy, mamutkou a nosičem biomasy.

Čistění odpadních vod zajišťují jak aerobní, tak anaerobní bakterie, jejichž růst a život je podporován v jednotlivých sekcích, které jsou záměrně provzdušňovány nebo jsou záměrně bez přístupu vzduchu. Tento postup zajišťuje nejlepší rozklad jak biologického odpadu, tak saponátů, tuků atd.

Čistírna (čistička) odpadních vod (ČOV) normu ČNS EN 12566-3:2006. Přečištěnou vodu je možné vypouštět do kanalizace, nebo ji jímat a použít na zavlažování.

FUNKCE

Čistění v čistírně (čističce) odpadních vod (ČOV) probíhá v každém úseku ČOV odlišným způsobem.
V první anaerobní (bez přístupu vzduchu) části, kde dojde k odbourání dusíku, částečně fosforu a dochází k předčištění odpadní vody s částečným rozkladem pevných částic.
Gravitačně přetéká voda do druhé fáze, která je fázi aerobní. Zde je odpadní voda provzdušňována pomocí dmychadla. V této fázi dochází k odbourání organického znečištění.
Třetí fází čistění v  ČOV je separace, kde se oddělí přečištěná voda od kalu a ta poté odchází z Čistírna (čistička) odpadních vod (ČOV) odtokem.

Tabulka parametrů

 ČOV MICROCLAR   AT6   AT8   AT10   AT12   AT15   AT20   AT30 

Počet připojených osob

 do 5  do 8  do 10  do 12  do 15  do 20  do 30
Výška nádrže [mm]*  1800  2200  2200  2400  2200  2700  3000
Průměr nádrže [mm]  1400  1400  1750  1750  2050  2050  2300
Výška přítoku [mm]  1300  1700  1500  1700  1700  2200  2500
Výška odtoku [mm]  1150  1500  1250  1500  1500  2000  2300

DN přítoku/odtoku 

125/125

125/125 

150/150 

150/150 150/150 150/150 150/150
Celková hmotnost [kg]  90  120  160  180  220  280  350
Typ dmychadla SECOH  EL-S-60n  EL-S-60  EL-S-80  EL-S-100  EL-S-120  EL-S-150 EL-S-200
Max. příkon [W]  64  76  114  141  183  221  283

*výšku nádrže je možné na přání upravit

certifikované čistírny odpadních vod již od 33.400Kč bez dph! Konkrétní nabídky na telefonu a e-mailu nebo po vyplnění dotazového formuláře

VÝHODY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • Snadná instalace
  • Odolnost
  • Vyčištěná voda splňuje evropské normy
  • Snadná údržba a obsluha
  • Dlouhá životnost
  • Dmychadlo mimo čističku odpoadních vod
  • Možnost úspory vody při jejím jímání
  • Akční ceny na set ČOV + nádrž na dešťovou vodu

Fotogalerie a nákresy

CZIN.eu