Čistírny odpadních vod

Čistírna (čistička) odpadních vod splňuje normu ČNS EN 12566-3:2006. Přečištěnou vodu je možné vypouštět jak do dešťové kanalizace, vodních toků, rybníků, vodotečí ale i do vsaku či trativodu, nebo ji jímat a použít na zavlažování. Naše ČOV má CE certifikaci, s rezervou plní české i evropské normy a pro její instalaci díky tomu není potřeba stavební povolení.

Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV) jsou elektrická zařízení, která čistí komunální odpadní vody izolovaných zdrojů znečištění. Těmi mohou být rodinné domy, chaty, chalupy, penziony, provozovny výrobních podniků nebo menší obce.

Čistírna (čistička) odpadních vod (ČOV) je umístěna v plastové nádrži, která je rozdělena na několik základních segmentů, kde je instalována technologie. Systém čištění je tvořen rozvody vzduchu, provzdušňovacími elementy, mamutkou, recyrkulací kalů a nosičem biomasy.

Čistění odpadních vod zajišťují jak aerobní, tak anaerobní bakterie, jejichž růst a život je podporován v jednotlivých sekcích, které jsou aktivně provzdušňovány nebo jsou záměrně bez přístupu vzduchu. Tento postup zajišťuje nejlepší rozklad biologického odpadu, saponátů, tuků atd.

FUNKCE

Čistění v čistírně (čističce) odpadních vod (ČOV) probíhá v každém úseku ČOV odlišným způsobem.

Naše ČOV je rozdělena celkem na 6 technologických částí a disponuje akumulačním prostorem pro zachycení nárazově přitékajících odpadních vod.

V první anaerobní části (bez přístupu vzduchu), dojde k odbourání dusíku, části fosforu a dochází k předčištění odpadní vody s částečným rozkladem pevných částic.
Gravitačně přetéká voda do druhé fáze, která je fázi aerobní. Zde je odpadní voda provzdušňována pomocí dmychadla. V této fázi dochází k odbourání organického znečištění.
Třetí fází čistění v  ČOV je separace, kde se oddělí přečištěná voda od kalu a ta poté odchází z čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV) odtokem. Nezpracový kal je mamutkou přečerpáván zpět na začátek čistícího procesu.

automatická verze ČOV

Automatickou verzi ČOV nazýváme PLUS. Tato verze obsahuje řídící jednotku AQC PLUS a integrovaný solenoidový ventil, kterými je ovládána intenzita provzdušňování jednotlivých částí. Díky tomu není do chodu ČOV třeba prakticky žádných zásahů. Ventil vždy upraví intenzitu chodu ČOV, jak je zrovna potřeba. Díky tomu nemáte s ČOV praktcky žádné starosti a kvalita přečištěné vody je také vyšší, než u standardní verze - ČOV totiž vždy pracuje právě tolik, jaké je její zatížení.

V ceně ČOV verze PLUS je navíc:

  • šachta na dmychadlo s uzamykatelným víkem
  • mikroprocesorová jednotka AQC PLUS se solenoidovým ventilem

Tabulka parametrů a cen

 ČOV  AT6   AT8   AT10   AT12   AT15   AT20   AT30 

Počet připojených osob

 do 5  do 8  do 10  do 12  do 15  do 20  do 30
Výška nádrže [mm]*  1800  2200  2200  2400  2200  2700  3000
Průměr nádrže [mm]  1400  1400  1750  1750  2050  2050  2300
Výška přítoku [mm]  1300  1700  1500  1700  1700  2200  2500
Výška odtoku [mm]  1150  1500  1250  1500  1500  2000  2300

DN přítoku/odtoku 

125/125

125/125 

150/150 

150/150 150/150 150/150 150/150
Celková hmotnost [kg]  90  120  160  180  220  280  350
Typ dmychadla SECOH  EL-S-60n  EL-S-60  EL-S-80  EL-S-100  EL-S-120  EL-S-150 EL-S-200
Max. příkon [W]  64  76  114  141  183  221  283
Cena ** 39.900 Kč  45.200 Kč  59.900 Kč  69.400 Kč na dotaz  na dotaz  na dotaz 
Cena verze PLUS ** 53.600 Kč  59.900 Kč  77.800 Kč  88.300 Kč  na dotaz  na dotaz  na dotaz 

*výšku nádrže je možné na přání upravit

**uvedené ceny jsou bez DPH. DPH pro nepodnikatele u RD je 15%, při odběru na IČO nebo k rekreačnímu objektu je účtováno DPH 21%

máte dotaz nebo chce zaslat nabídku? VYPLŇTE POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ nebo nás kontaktujte na telefonu a e-mailu

VÝHODY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • Snadná instalace
  • Odolnost
  • Vyčištěná voda splňuje evropské normy
  • Snadná údržba a obsluha
  • Dlouhá životnost
  • Dmychadlo mimo čističku odpoadních vod
  • Možnost úspory vody při jejím jímání
  • Akční ceny na set ČOV + nádrž na záchyt vody za ČOV

Fotogalerie a nákresy

CZIN.eu