Septiky

Septik je určen k částečnému zredukování biologického i mechanického znečištění odpadních vod. Celý systém funguje na bázi vyhnívání biologického materiálu v jednotlivých komorách a usazování mechanické odpadu na dně komor. Septik je tedy vícekomorová nádrž s odtokem. Nejčastějším řešením je tříkomorový septik, jsme však také schopni vyrábět septiky s vnitřním uzpůsobením dle přání zákazníka. Vyrábíme také čtyřkomorové septiky a šestikomorové septiky, které se používají především jako první stupeň čištění pro kořenové čističky odpadních vod. Výjimečně je možno použít také dvoukomorový septik. Tuto variantu je nutno vždy konzultovat.

Septiky najdou díky své snadné údržbě uplatnění především v chatových oblastech, kam není nutno instalovat čistírny odpadních vod. Své místo si však dokážou najít i u rodinných domů.

Tříkomorový septik (biologický septik) je vhodné doplnit pískovým filtrem neboli zemním filtrem, který se postará o další dočištění odpadní vody. Takto přečištěnou odpadní vodu je poté možno svést do trativodu se vsakem nebo vodního toku, případně ještě celý systém doplnit jímkou na vodu, ze které se dá čerpat užitková voda.

Septik je vybaven vpustí o rozměrech DN 110, DN 125 nebo DN 150 (DN 160) a výpustí dle specifikace. Pokud však máte jiné požadavky na vpusť nebo výpusť, neváhejte nás kontaktovat. Prostupy do nádrže nebo celý septik Vám rádi uzpůsobíme na míru.

Revizní otvor / otvory umožňují vizuální kontrolu stavu hladin v septiku (doporučujeme alespoň 1krát za 3měsíce) a slouží k odčerpání kalů usazených v nádrži (doporučujeme alespoň 1krát za rok).

Septiky samonosné

jsou vhodné především do zelených ploch bez výskytu spodní vody a bez blízkosti komunikace nebo opěrných zdí. Díky snadné a rychlé investici s minimálními náklady jsou nejoblíbenější konstrukční variantou.

Septiky k obetonování

jsou vhodně především do míst s vyšším statickým zatížením jako jsou zdi nebo komunikace v okolí. Septik k obetonování lze upravit tak, že je pojezdový osobním vozem a doplnit jej o pojezdové poklopy Dále je vhodný do míst s výskytem jílovité zeminy.

Septiky dvouplášťové

jsou vhodné především do míst se zvýšenou hladinou spodní vody. Septiky proti spodní vodě jsou v mezipláští opatřeny žebrováním s kovovými závlačemi a dno septiku je opatřeno žebrováním, kterým se ukládá do živého betonu. Tyto septiky jsou tak jediné, které spolehlivě odolají působení spodních vod.

septiky již OD 7.900KČ BEZ DPH. PRO cenovou kalkulaci vyplňte formulář ZDE NEBO ná kontaktujte na telefonu a e-mailu

VÝHODY PLASTOVÝCH SEPTIKŮ

  • Nízká cena
  • Snadná manipulace
  • Dlouhá životnost
  • 100% vodotěsnost
  • Bezúdržbový provoz
  • Absence elektroinstalace
  • Mechanická i chemická odolnost
CZIN.eu