Septiky

Septik je určen k částečnému zredukování biologického i mechanického znečištění odpadních vod. Funguje na bázi vyhnívání biologického materiálu v jednotlivých komorách a usazování mechanického odpadu na jejich dně. Septik je tedy vícekomorová nádrž s odtokem. Nejčastějším řešením je tříkomorový septik, jsme však také schopni vyrábět septiky s vnitřním uzpůsobením dle přání zákazníka. Vyrábíme čtyřkomorové septiky a šestikomorové septiky, které se používají především jako první stupeň čištění pro kořenové čističky odpadních vod. Výjimečně je možno použít také dvoukomorový septik. Tuto variantu je nutno konzultovat.

Septiky najdou díky své snadné údržbě uplatnění především v chatových oblastech, kam není nutno instalovat čistírny odpadních vod. Své místo ale stále mají i u rodinných domů, zvláště při rekonstrukcích.

Tříkomorový septik (biologický septik) je vhodné doplnit pískovým filtrem neboli zemním filtrem, který slouží jako druhý stupeň čištění odpadní vody. Takto přečištěnou odpadní vodu je možno svést do trativodu se vsakem nebo vodního toku, případně ještě celý systém doplnit jímkou na vodu pro akumulaci užitkové vody na zálivku.

Septik je vybaven vpustí o rozměrech DN 110, DN 125 nebo DN 150 (DN 160) a výpustí dle specifikace. Pokud máte jiné požadavky na vpusť nebo výpusť, neváhejte nás kontaktovat. Prostupy do nádrže nebo celý septik Vám rádi uzpůsobíme na míru.

Revizní otvor umožňuje vizuální kontrolu všech komor septiku (doporučujeme 1krát za 3měsíce). Současně slouží k odčerpání kalů usazených v nádrži (doporučujeme 1krát za rok).

Septiky samonosné

jsou vhodné do zelených ploch bez výskytu spodní vody a bez blízkosti komunikace nebo opěrných zdí. Díky snadné a rychlé investici s minimálními náklady jsou nejoblíbenější konstrukční variantou.

Septiky k obetonování

jsou vhodně do míst s vyšším statickým zatížením jako jsou zdi, komunikace nebo parkovací stání v okolí. Septik k obetonování lze upravit tak, že je pojezdový osobním vozem a doplnit jej o pojezdový poklop. Je vhodný do míst s výskytem jílovité zeminy.

Septiky dvouplášťové

jsou vhodné do míst se zvýšenou hladinou spodní vody. Septiky proti spodní vodě jsou v mezipláští opatřeny žebrováním s armaturou a dno septiku je opatřeno žebrováním, kterým se ukládá do živého betonu. Tyto septiky jsou jediné, které spolehlivě odolají působení spodních vod.

NAŠE septiky K DOSTÁNÍ V CENĚ JÍŽ OD 6.900KČ BEZ DPH. PRO INFORMACI O CENĚ VYPLŇTĚ POPTÁVKOVÝ FOMULÁŘ nebo navštivte sekce s jednotlivými konstrukčními variantami

VÝHODY PLASTOVÝCH SEPTIKŮ

  • Nízká cena
  • Snadná manipulace
  • Dlouhá životnost
  • 100% vodotěsnost
  • Bezúdržbový provoz
  • Absence elektroinstalace
  • Mechanická i chemická odolnost
CZIN.eu